Οικονομικά στοιχεία

  • Σύμφωνα με τον νόμο 4072 ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

    Ακολουθούν οι Ισολογισμοί της εταιρείας UNITECH HELLAS S.A.:

  • Ισολογισμός 2014
  • Ισολογισμός 2013
  • Ισολογισμός 2012