Τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας για ΦΒ σταθμούς στην Τυνησία

Η Unitech Hellas ανέλαβε την εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εταιρεία ελληνικών συμφερόντων στην Τυνησία σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς της χώρας.

Μελέτη αποκατάστασης ζημιών σε 9 ΦΒ πάρκα

Η Unitech Hellas ανέλαβε την μελέτη, τον ανασχεδιασμό των εγκαταστάσεων και την επίβλεψη των εργασιών αποκατάστασης των σοβαρών ζημιών που υπέστησαν 9 φωτοβολταϊκά πάρκα στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Παρακολούθηση 31 ΦΒ Σταθμών σε Κρήτη & Ρόδο

Η Unitech Hellas ανέλαβε την παρακολούθηση την καθημερινής λειτουργίας και την ανάλυση της απόδοσης 31 φωτοβολταϊκων σταθμών 80 kw και 100kw σε Κρήτη και Ρόδο.