Μελέτη αποκατάστασης ζημιών σε 9 ΦΒ πάρκα

Η Unitech Hellas ανέλαβε την μελέτη, τον ανασχεδιασμό των εγκαταστάσεων και την επίβλεψη των εργασιών αποκατάστασης των σοβαρών ζημιών που υπέστησαν 9 φωτοβολταϊκά πάρκα στο Ρέθυμνο Κρήτης.