Τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας για ΦΒ σταθμούς στην Τυνησία

Η Unitech Hellas ανέλαβε την εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εταιρεία ελληνικών συμφερόντων στην Τυνησία σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς της χώρας.