Προϊόντα

Η Unitech Hellas έχοντας αναπτύξει δικό της τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης (μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους,  και  αρχιτέκτονες μηχανικούς) είναι σε θέση να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να κατασκευάσει προϊόντα και λύσεις για μηχανήματα και ειδικές επαγγελματικές εφαρμογές που εξυπηρετούν τις εξειδικευμένες ανάγκες της βιομηχανικής παραγωγής.

Τα προϊόντα που αναπτύσσει η Unitech Hellas έρχονται να καλύψουν ειδικές ανάγκες μιας συγκεκριμένης κατηγορίας επιχειρήσεων ή την ειδική ανάγκη μιας συγκεκριμένης επιχείρησης.

Συστήματα στήριξης ΦΒ πλαισίων
Power Management Box
Σχιστικό ξύλων
Εξαρτήματα / λύσεις βελτίωσης tracker
Aυτόνομα φωτιστικά εξωτερικών χώρων
Εξειδικευμένες κατασκευές