Εξαρτήματα / λύσεις βελτίωσης tracker

Η Unitech Hellas μελετώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες και το ιστορικό κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού, ο οποίος είναι κατασκευασμένος με την τεχνολογία της στήριξης σε συστήματα παρακολούθησης του ήλιου ενός ή δύο αξόνων (tracker) έχει την δυνατότητα να σχεδιάζει και να προτείνει λύσεις που λύνουν σοβαρά προβλήματα που ταλαιπωρούν τις εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα μελετώντας και αναλύοντας:

  • Το ειδικό εξοπλισμό και τις προδιαγραφές του
  • Την μορφολογία του εδάφους
  • Τα στατιστικά δεδομένα για καιρικά φαινόμενα και κυρίως της έντασης και της κατεύθυνσης του ανέμου

Προτείνει λύσεις που αφορούν:

  • Τον ανασχεδιασμό του φωτοβολταϊκού σταθμού
  • Την ανακατασκευή των μηχανημάτων με σκοπό την αύξηση της παθητικής τους ασφάλειας
  • Την βελτίωση της συμπεριφοράς των εξαρτημάτων του
  • Την βελτίωση του συστήματος στήριξης

Η έκταση των παρεμβάσεων και εξαρτάται κάθε φορά από τη φύση και το μέγεθος του προβλήματος.