Συστήματα στήριξης ΦΒ πλαισίων

Η Unitech Hellas σχεδιάζει και κατασκευάζει υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένα συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων, τόσο για εδάφη (διαμορφωμένα ή επικλινή) όσο και για οροφές (επίπεδες ή επικλινείς). Τα συστήματα στήριξης της UH κατασκευάζονται αποκλειστικά από χάλυβα υψηλής αντοχής γαλβανισμένο εν θερμώ, μέσω της πιστοποιημένης διαδικασίας παραγωγής κατά το πρότυπο ISO 9001/2008. Έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων από, έχουν πιστοποιηθεί και καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα.

Οι βάσεις στήριξης της UH είναι πλήρως τυποποιημένες, απλές και γρήγορες στην τοποθέτηση και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα υλικά για τη συναρμολόγηση. Κάθε σύστημα συνοδυεται από τα απαραίτητα σχέδια τα βήματα και τις οδηγίες εγκατάστασης με αποτέλεσμα η εγκατάσταση να είναι εύκολη και γρήγορη από οποιοδήποτε εξειδικευμένο συνεργείο.

Ταυτόχρονα η UH έχει την δυνατότητα να προσαρμόζει τα συστήματα στήριξης της στις εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε χώρου εγκατάστασης λόγω περιορισμένου χώρου, ειδικών καιρικών συνθηκών (ανέμου ή χιονιού) κ.λ.π.

Οι βάσεις στήριξης είναι αποτέλεσμα μίας μακρόχρονης πρακτικής εμπειρίας στις κατασκευές χάλυβα και έχουν πολλά πλεονεκτήματα:

  • εξαιρετική σταθερότητα
  • μεγάλη αντοχή λόγω μεταλλικού φορέα
  • πάσσαλοι εν θερμώ γαλβανισμένοι για μεγαλύτερη αντοχή στην οξείδωση
  • είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους φ/β πλαισίων
  • με τη χρήση τεχνολογίας μπετόμπηξης με πάσσαλο επί του εδάφους IPE 200, χωρίς γρήγορη και στιβαρή εγκατάσταση χωρίς αλλοίωση του εδάφους  
  • ειδικά συστήματα για την όδευση των καλωδίων και την στήριξη των ηλεκτρολογικών πινάκων και των inverter
  • Ευέλικτη τοποθέτηση των φ/β πλαισίων σε οριζόντια ή κάθετη θέση.
  • Ευελιξία στο τύπο του συστήματα στήριξης (με ένα ή δύο πασσάλους), της κλίσης τοποθέτησης
  • Άριστη σχέση κόστους / ποιότητας.