Υπηρεσίες

Η Unitech Hellas διαθέτει τεχνικούς συμβούλους, με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίοι μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις, μεταφέροντας και συνδυάζοντας εμπειρίες από διαφορετικούς χώρους επιχειρηματικών δομών και οργανισμών. Ταυτόχρονα, τα στελέχη της λειτουργούν ως φορείς νέων ιδεών, συνδέοντας ιδανικά το παλιό με το καινούργιο και συνδυάζοντας την ικανότητα της έγκαιρης και αποτελεσματικής υλοποίησης αποφάσεων, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στους πελάτες της εταιρείας και χτίζοντας μια αποτελεσματική συνεργασία μαζί τους.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Unitech Hellas αφορούν:

Τεχνολογικές υπηρεσίες ανάπτυξης προϊόντων και λύσεων

 • Βιομηχανικός σχεδιασμός
 • Ενεργειακές αναλύσεις και σχεδιασμός ενεργειακής διαχείρισης επαγγελματικών εγκαταστάσεων
 • Ανάπτυξη βιομηχανικού λογισμικού
 • Ανάπτυξη λογισμικού παρακολούθησης και ανάλυσης απόδοσης ΦΒ σταθμών

Ανάπτυξη & διαχείριση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 • Φωτοβολταϊκών σταθμών
 • Χερσαίων και υπεράκτιων αιολικών σταθμών
 • Μονάδων ανακύκλωσης
 • Σταθμών παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα

Υπηρεσίες Φ/Β σταθμών

 • Παρακολούθηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
 • Διαχείριση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
 • Ανασχεδιασμός & Βελτίωση εγκαταστάσεων - αποκατάσταση προβλημάτων και ζημιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες – εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών