Υπηρεσίες Φ/Β σταθμών

Παρακολούθηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Η υπηρεσία της παρακολούθησης αφορά την καθημερινή παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας και απόδοσης του φωτοβολταϊκού σταθμού με τη χρήση του συστήματος τηλεμετρίας το οποίο είναι εγκατεστημένο στο σταθμό. Ταυτόχρονα γίνεται ενημέρωση σε περίπτωση ανίχνευση σφάλματος αλλά και ανάλυση της απόδοσης του σταθμού. Η Unitech Hellas έχει αναπτύξει δικό της λογισμικό και έχει έτσι την δυνατότητα να παρέχει ένα ευρύ σύνολο υπηρεσιών παρακολούθησης προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε εγκατάστασης.

 

Διαχείριση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Η Unitech Hellas παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης φωτοβολταϊκών σταθμών που περιλαμβάνουν το σύνολο των δραστηριοτήτων που χρειάζεται ένα σταθμός:

  • Παραλαβή προτιμολογίων ΔΕΗ και έκδοση τιμολογίων,
  • Ασφάλιση φωτοβολταϊκού σταθμού σε συνεργασία με μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία
  • Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την αποζημίωση σε περίπτωση ζημίας του σταθμού
  • Διαχείριση λογαριασμών και εξόδων
  • Οικονομικός προγραμματισμός.

 

Βελτίωση εγκαταστάσεων - αποκατάσταση προβλημάτων και ζημιών

Λόγω της μεγάλης εμπειρίας των στελεχών και των συνεργατών της η Unitech Hellas διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αποκατάσταση προβλημάτων, δυσλειτουργιών και ζημιών που προκλήθηκαν σε φωτοβολταϊκες εγκαταστάσεις λόγω: προβληματικού εξοπλισμού, πλημμελής κατασκευής ή πρόκλησης ζημιών λόγω καιρικών φαινομένων. Έχει την δυνατότητα να σχεδιάσει και αναπτύξει λύσεις επιδιόρθωσης και βελτίωσης του εξοπλισμού και της συνολικής εγκατάστασης.