Τεχνολογικές υπηρεσίες ανάπτυξης προϊόντων και λύσεων

Βιομηχανικός σχεδιασμός

Η Unitech Hellas διαθέτει σχεδιαστικό τμήμα (μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους,  και  αρχιτέκτονες μηχανικούς) που είναι σε θέση να σχεδιάσει και να αναπτύξει προϊόντα και λύσεις για μηχανήματα και ειδικές επαγγελματικές εφαρμογές που εξυπηρετούν τις εξειδικευμένες ανάγκες της βιομηχανικής παραγωγής.

 

Ενεργειακές αναλύσεις και σχεδιασμός ενεργειακής διαχείρισης επαγγελματικών εγκαταστάσεων

Μελέτη και ανάλυση όλων των τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων (ανάγκες, καταναλώσεις, υφιστάμενα συστήματα) μιας επαγγελματικής εγκατάστασης (ξενοδοχεία, βιομηχανίες, θερμοκήπια, κ.λ.π)  και εκπόνηση μελέτης ενεργειακής διαχείρισης για την βελτιστοποίησης της χρήσης των υφιστάμενων ενεργειακών συστημάτων της εγκατάστασης με απώτερο σκοπό την μείωση του κόστους χρήσης του εξοπλισμού και την εξοικονόμησης ενέργειας της εγκατάστασης.

 

Ανάπτυξη βιομηχανικού λογισμικού

Ανάπτυξη λογισμικού εξοπλισμού παραγωγής. Η εφαρμογή αναπτύσσεται σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες και προβλήματα του πελάτη. Οι εφαρμογές μας χαρακτηρίζονται από την ευχρηστία τους και τη ευελιξία τους. Η Unitech Hellas  διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη λογισμικού για συστήματα παρακολούθησης του ήλιου (tracker) μονού και διπλού άξονα για όλες τους τύπους των μηχανημάτων.

 

Ανάπτυξη λογισμικού παρακολούθησης και ανάλυσης απόδοσης ΦΒ σταθμών

Η Unitech Hellas έχει αναπτύξει δικής της πλατφόρμα παρακολούθησης και ανάλυσης της απόδοσης φωτοβολταϊκών σταθμών για σταθερά συστήματα αλλά και συστήματα που χρησιμοποιούν tracker μονού ή διπλού άξονα. Το λογισμικό έχει αναπτυχθεί για να εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών εγκαταστάσεων. Έχει την δυνατότητα:

  • να παρακολουθεί την λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού
  • να παρακολουθεί την λειτουργία του tracker
  • να ανιχνεύει σφάλματα και λειτουργικά προβλήματα
  • να ελέγχει και να ανιχνεύει την αιτία του προβλήματος
  • να ενημερώνει αυτόματα τον άμεσα ενδιαφερόμενο
  • να εκπαιδεύεται έτσι ώστε να ανιχνεύει μόνο τα πραγματικά προβλήματα
  • να συγκρίνει την απόδοση του φωτοβολταίκού σταθμού
  • να δημιουργεί ημερήσια, μηνιαία και ετήσια report για την λειτουργία και την απόδοση του φωτοβολταϊκού σταθμού.