Υπηρεσίες ανάπτυξης έργων ΑΠΕ

Ανάπτυξη & διαχείριση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η Unitech Hellas διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρή και μεγάλης κλίμακας: φωτοβολταϊκών σταθμών, αιολικών σταθμών, υπεράκτιων αιολικών σταθμών, μονάδων ανακύκλωσης και εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και βιοαέριο. Αναλαμβάνει των σύνολο των διαδικασιών αδειοδότησης από την εύρεση και αξιολόγηση του χώρου εγκατάστασης  μέχρι και την έκδοση της άδειας λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.