Επιστημονική Ομάδα

Η UNITECH HELLAS αποτελείται από μία προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα Μηχανικών, Οικονομολόγων και Ερευνητών που αρκετοί από αυτούς είναι κάτοχοι διδακτορικών & μεταπτυχιακών τίτλων (Ph.D, M.Sc.) σε διάφορες εξειδικεύσεις και με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στους τομείς ενασχόλησης τους.

Κύριο μέλημα της UNITECH HELLAS είναι η καλλιέργεια υψηλού αισθήματος επαγγελματισμού, υπευθυνότητας και συνεργασίας σε όλους τους συνεργάτες της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας εξελίσσεται και αναπτύσσεται σε συνεχή βάση μέσω της συστηματικής και πιστοποιημένης εκπαίδευσης που του παρέχεται, ώστε να αποκτά και να αναβαθμίζει συνεχώς της απαραίτητη τεχνογνωσία και να παρέχει υπεύθυνα συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.