Εξειδικευμένες κατασκευές

Οι μηχανικοί της Unitech Hellas έχουν πολύχρονη εμπειρία στην μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή εξειδικευμένων προϊόντων, εξαρτημάτων και λύσεων που καλύπτουν οποιαδήποτε ανάγκη των πελατών της για όλους τους κλάδους της αγοράς.